פדגוגיה חדשנית

"מטרת החנוך היא להכשיר את האדם להיות טוב וישר"

הרב קוק

במסגרת השינויים הרבים המתרחשים בהוראה ולמידה בשנים האחרונות, גם אנחנו בבני חיל שמנו לעצמנו כמטרה לפתח את הפדגוגיה בקרב צוות המורים והתלמידים ולהתעדכן בהוראה ברמה הגבוהה ביותר. 

הפדגוגיה החדשנית בבני חיל באה לידי ביטוי בדברים הבאים: