מי אנחנו

״עלה למעלה, עלה, כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בם, פן יכחשו לך, דרוש אותם וימצאו לך מיד".

הרב קוק

בבני חיל רואים חינוך!