מודל מס"ע

מובילים באחריות

הנהלת וצוות הישיבה רואים חשיבות רבה בפיתוח אחריות בקרב התלמידים.

זהו הנושא המרכזי שעומד בבסיס המתרחש בישיבה בהיבט הלימודי, החברתי, בפנימיה ובכל התנהלות הישיבה.

צוות נבחר מתוך הישיבה פיתח מודל לעבודה מותאמת שמטרתה פיתוח אחריות אישית בקרב התלמידים תוך חיזוק תחושת השייכות והערך העצמי של כל תלמיד ותלמיד.

המודל נקרא- יחד במס"ע- מובילים באחריות. הוא כולל בתוכו 3 תחומי התרחשות:

מפגש-תהליך קבוצתי תוך ליווי אישי. התהליך ילוו בהעמקה בנושאים- הכרה בערך עצמי, חיזוק תחושת המסוגלות, הגדרת חלומות ויעדים אישיים, ניהול עצמי, התמודדות עם אתגרים וכשלונות.

סמכות-בניית האמון והמסוגלות בצוות, הגדרת דרכי אכיפה, חיבור לערך ובהירות מול התלמידים.

עשייה-מרחבים אוטונומיים-מעורבות ויזמות. הגדרת המרחבים האוטונומיים לתלמידים, עבודה בצוותי תלמידים במקביל לצוותי המורים

תלמידים מובילי מס"ע

צוותי תלמידים

צוות תורני: 

 • אליה אברמוב (ט')
 • דוד שוורץ (י')
 • עידו בוזביב (י"ב)
 • דניאל בלוך (י"ב)
 

צוות חברתי: 

 • אליה שמסיאן (י')
 • דביר יאמין (י"א)
 • אסף כהן (י"א)

 

צוות טיולים:

 • בניה שמואלי (ט')
 • דוד ליפשיץ (י')
 • יעקב לוי (י"א)
 • צורי לוי (י"א)
 • שילה פנחסוף (י"ב)
 

התנדבות במס"ע

חשיפת מודל מס"ע בכיתות