בית חינוך ישיבתי טכנולוגי - ״בני חיל״

כשתרגיש שראינו אותך 
הצלחנו!

מהנעשה בישיבה

שמיניסט משמעותי
התנדבות בחקלאות
חבורת לימוד
שיפוץ בתי קשישים
קפה כיוון
הפנינג לילדי מגוייסים

הווי בני חיל

מספרים עלינו